j.blaszczyk@jb-acer.pl

ul. Główna 7a 05-808 Parzniew

Montaż wkładów kominowych

Kanały spalinowe przeznaczone do odprowadzania spalin z kotłów gazowych i olejowych muszą być wyposażone w wkład ze stali kwasoodpornej. Średnice stalowych wkładów kominowych są zróżnicowanew zależności od zapotrzebowania urządzenia grzewczego. Najczęściej w budownictwie jednorodzinnym występują 12-13 cm i są wystarczające do podłączenia typowych kotłów gazowych i olejowych. Wkłady stalowe wprowadza się luźno do kanału kominowego by umożliwić rozszerzanie się wkładu i spływ wody kondensującej po zewnętrznej powierzchni. W dolnej części kanału spalinowego umieszcza się zbieracz kondensatu połączony rurką z odpływem do kanalizacji lub naczyniem zbiorczym. W skład systemów stalowych wchodzą trójniki, wyczystki, kolana oraz segmenty wylotowe w formie ustnika lub daszka. Coraz częściej znajdują zastosowanie rury dwuścienne przeznaczone do podłączenia kotłów z zamkniętą komorą spalania. Pełnią one rolę podwójną – odprowadzają spaliny i doprowadzają powietrze do spalania. Wewnętrznym przekrojem odprowadzają spaliny, a przestrzenią między ściankami zasysane jest powietrze zewnętrzne. Takie rozwiązanie jest idealne w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych gdzie niema oddzielnego pomieszczenia na urządzenie grzewcze (kotłownie). Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie rękawa aluminiowego typu “ALUFOL”, który ma zastosowanie szczególnie wtedy gdy przewód kominowy ma zmienny przekrój, zbyt mały obwód lub odchylenia od pionu.

 

Głównymi zaletami rękawa aluminiowego są:

 

  • Po zamontowaniu wkładu całkowita szczelność przewodu
  • Polepszenie ciągu kominowego
  • Zapobiega wstecznemu ciągu ,zawirowań powietrza i wilgotnieniu ścian
  • Dający się montować w krzywych i małych przewodach kominowych
  • Wstrząsy, pęknięcia kominów nie powodują mechanicznego uszkodzenia elastycznej wkładki
  • Trwałość wkładki określona na podstawie badań ok.20 lat

zdj

 

Rękaw aluminiowy przeznaczony jest do uszczelniania przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych gdzie temp. Spalin nie przekracza 160 C.

Scroll to Top